COOL Talent

15 april 2023 Schouwburg Gouda

10e Editie!

Header

Sponsoren 2022

Deelnemende scholen

Social Media

     
facebook icon    logo instagram
     

Organisatie

 
Logo Lions 2

Door wie wordt COOL Talent georganiseerd?

lions

De basis voor COOL Talent werd al in 2008 gelegd in de Lionsclub (LC) Gouda-Bloemendaal. Deze zogeheten serviceclub werd opgericht in 1985 en maakt deel uit van de wereldwijde Lions-organisatie.

Serviceclubs vonden in de eerste decennia van de vorige eeuw hun oorsprong in de Verenigde Staten. Zo ook de Lions. Reeds in het midden van de negentiende eeuw komt de naam 'lions' voor; clubs van mannen en/of vrouwen die zich bezighouden met de uitdagingen van 'good government and good citizenship'. Onderling hulpbetoon staat daar bij voorop. Lions International werd opgericht in 1917 en is de grootste NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) binnen de Verenigde Naties. De internationale organisatie telt bijna 1,4 miljoen leden, verenigd in meer dan 46 000 lionsclubs in 193 landen.

LC Gouda-Bloemendaal organiseert vanuit de Lions-missie geheel op vrijwillige basis al onder meer de Goudse Bridge Kroegentocht op en rondom de Markt in Gouda en het traditionele Zondagmiddagconcert (voor bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen in de Goudse regio).

In 2008 werden de eerste stappen gezet om een gloednieuwe activiteit te organiseren die de samenhang en het geloof in de culturele toekomst van de Goudse regio verder zou kunnen vergroten. Het resultaat, na drie jaar van voorbereidende gesprekken met talloze betrokkenen, is COOL Talent.

Alle leden van LC Gouda-Bloemendaal zetten zich individueel en belangeloos in voor het slagen van COOL Talent; binnen de club was het aanspreekpunt de Commissie COOL Talent.

Inmiddels is vanuit de kern van LC Gouda-Bloemendaal een aantal andere organisaties als medeorganisator nauw bij COOL talent betrokken. Dat zijn in de eerste plaats de deelnemende middelbare scholen. Zij zetten zich eveneens belangeloos in voor COOL Talent en hebben cruciale tijd vrijgemaakt in hun drukke lesprogramma’s.

Meer informatie te bevragen Klik hier.